Stockholmsbarometern Q4 | 2018

Den befarade lågkonjunkturen ser ut att slå till mot Stockholmsekonomin. Stockholmsbarometern faller till den lägsta nivån på nästan sex år.
Rapportframsida på rödljus

Den befarade lågkonjunkturen ser ut att slå till mot Stockholmsekonomin. Stockholmsbarometern faller till den lägsta nivån på nästan sex år.

Ladda ner rapporten

Stockholmsbarometern Q4 | 2018

stefan westerberg
Stefan Westerberg
Chefekonom
08-555 100 18