Stockholmsbarometern Q1 | 2019

Stockholmsekonomin återhämtar sig något. Stockholmsbarometern stärks under årets första kvartal, men utan att övertyga. Näringslivets konfidensindikator stiger påtagligt, särskilt inom livsmedel. Men konjunkturen viker nedåt för flera viktiga branscher. Byggsektorn uppvisar orostecken och databranschen tappar mark. Dyster bild av svensk ekonomi bland Stockholms hushåll.
Rapportframsida på människor och körsbärsblom

Nulägesbilden av ekonomin är klart negativ. Samtidigt rapporterar hushållen om fortsatt rekordlåg framtidstro.
 

Ladda ner rapporten

Stockholmsbarometern Q1 | 2019

stefan westerberg
Stefan Westerberg
Chefekonom
08-555 100 18