Kampen om kajerna

Sverige har EU:s längsta kust och är ett av världens största exportländer per capita. Men som sjöfartsstad har Sveriges huvudstad inte tagit vara på läget och placeringen i Östersjöns mitt. Sjöfartsfrågorna får väldigt lite utrymme trots att Stockholm är en stad byggd på öar. Vi har en unik möjlighet att bli en viktig sjöfartsregion.
Rapportframsida på kaj

Läs mer.

Ladda ner rapporten

Kampen om kajerna