nätverk

Nätverk Modernt Ledarskap

28 April 2021
11:30 - 13:00
Digitalt
Det här är nätverket för dig som är intresserad av ledarskap- och organisationsutveckling.

Föreläsare: Lillemor Frenkel, organisationskonsult, Directa

Tema: Samverkan och dialog i förändring och det Moderna Ledarskapet

Ständig förändring, ny riktning och högt tempo! Ledningen har en riktning men hur förankra och skapa acceptans och samverkan hos berörda i organisationen för att uppnå största möjliga kraft och effektivitet i det nya?

Det handlar både om att skapa förståelse kring vad som ska förändras, förutsättningarna och hur det påverkar mitt nuvarande arbete. Men för att en förändring ska få genomslag måste också samskapandet mellan människor fungera.  Det är här som organisationer ofta tar genomvägar i förändringsprocesser och inte lägger vikt vid det mellanmänskliga perspektivet. Det som handlar om hur vi som individer är unika och olika både vad gäller beteenden och drivkrafter, hur vi fungerar tillsammans. Olikheter berikar och med större insikt och acceptans för varandra olikheter blir det enklare att bygga tillit och god arbetsmiljö. 

Lillemor Frenkel arbetar med kommunikation i förändringsprocesser och har designat och faciliterat ett stort antal dialogmöten för grupper mellan 30 – 900 inom både offentlig och privat förvaltning.  Med stöd av dialogen och ett strukturerat arbetssätt lyfts olika perspektiv och deltagarna ges tillfälle att processa, skapa acceptans och samsyn kring olika utvecklingsfrågor. Under pandemiåret har hon även utvecklat digitala former för dialogmöten. På lunchseminariet kommer Lillemor att dela med sig av erfarenheter och tips för en god förändringsprocess i samverkan 

Som konsult arbetar Lillemor utifrån gestaltiskt förhållningssätt på både individ/grupp och organisationsnivå. Det innebär en helhetssyn på människan med ett nyfiket och utforskade arbetssätt för en ökad medvetenhet. Begrepp som kontakt i möten, dialog, självinsikt och medvetna val är viktiga. Arbetssättet är processinriktat och upplevelsebaserat

Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta nätverksledare Lisa Svahn för anmälan.

Sista anmälningsdag: 26 april

Cecilia Strålberg
Cecilia Stråberg
Projektledare
08-555 100 13