Byggkran

De stora bolagen och den lokala ekonomin

19 Maj 2021
08:00 - 09:00
Digitalt
Sverige är ett exportberoende land. Hälften av Sveriges BNP bygger på att våra produkter och tjänster säljs till andra länder. Under 2020 har exportvärdet från Uppsala län ökat till totalt 35 miljarder kronor. Mycket tack vare styrkan hos de större bolagen. Vad betyder de stora bolagen och exporten för Uppsala län, för de små företagen och de lokala tjänsterna? För underleverantörerna, konsulterna och välfärdens finansiering?  Hur ser bolagen på sin roll i regionen?  Vilka utmaningar möter bolagen i sin fortsatta expansion?

Medverkande

Henrik Nyström, plant manager Atlas Copco Industrial Technique (Tierpsverken)

Cecilia Sjöstedt, Site leader och VD på Cytiva

Johan Börjesson, vice VD Forsmarks kärnkraftverk

Aram Yildiz, produktionsdirektör på Fresenius Kabi

Moderator

Tomas Stavbom, Regionchef Handelskammaren i Uppsala län

 

Seminariet som Handelskammaren i Uppsala står värd för är en del av Styrelseveckan Uppsala och arrangeras av Styrelseakademien Stockholm Uppsala.

Anmälan till seminariet görs på Styrelseakademins hemsida  https://www.styrelseakademien.se/Stockholm/top-news/styrelseveckan-uppsala-2021/

 

Styrelseveckan Uppsala 19 maj
Johanna Lorentzi
Johanna Lorentzi
Event & kontorsansvarig
018-50 29 72